16 Ağustos 2022

2022-1-TR01-KA131-HED-000062970 PROJESİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2022-1-TR01-KA131-HED-000062970 PROJESİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2022-2023 ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Erasmus+ değişim programı kapsamında yurtdışında eğitim görecek ve staj yapacak öğrencileri için seçim sonuçları açıklanmıştır.

Başarılı olan öğrenci listesinde “ASİL” olarak ilan edilen öğrenciler hibe almaya hak kazanmışlardır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler, sadece bir dönem (azami 6 ay) için hibe alabilirler. Öğrenciler, karşı kurumun ve üniversitemizin onayı ile diledikleri takdirde 2. dönemde “0” hibeli (hibesiz) olarak hareketlilikten yararlanabilirler.

Erasmus+ Staj Hareketliliği çerçevesinde hibe almaya hak kazanan öğrenciler minimum 2 aya kadar hibe alabilirler. Öğrenciler, diledikleri takdirde staj faaliyetlerine 2 aydan sonra “0” hibeli (hibesiz) olarak devam edebilirler.

*Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği her bir öğrenim kademesinde (ön lisans, lisans) toplam 12 aya kadar yapılabilmektedir. Her bir kademede toplam hareketlilik süresi (öğrenim + staj) 12 ayı geçemez.

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubunu sunmayan öğrenciler 21 Ekim 2022 tarihine kadar staj yeri kabul mektuplarını Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne iletmelidir.

Öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde en geç 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar feragat dilekçelerini Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra vazgeçen öğrenciler hareketlilikten yararlanmış kabul edilerek bir sonraki başvurularının değerlendirilmesinde -10 puan uygulaması yapılacaktır.

Değerlendirme sonucuna itirazı olan öğrencilerin 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar erasmus@galata.edu.tr adresine e-posta göndererek itiraz dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen itiraz dilekçeleri kabul edilmeyecektir. Dilekçelerin imzalı olması gerekmektedir. 

Hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış olan öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıda programa dair önemli bilgiler ve ilerleyen süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, hangi belgelerin nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgi paylaşımı yapılacaktır. Toplantı tarihi ve saati bilgisi daha sonra üniversite e-posta adreslerinize gönderilecektir.

Konu ile ilgili sorularınız için erasmus@galata.edu.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Başvurusu kabul edilen adayların talep ettikleri üniversiteler tarafından başvurularının onaylanmaması, kontenjanlarının dolmuş olması ve/veya başvuru tarihlerinin geçmiş olması halinde, öğrenciden bölümü için anlaşma bulunan başka bir üniversiteyi tercih etmesi istenecektir. İlgili öğrencinin seçim yapmaması durumunda ise başvurusu iptal edilecektir.

Tercih edilmiş olan üniversitelerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için başvuru tarihlerinin sona ermiş olması nedeni ile hareketliliklerini 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim için gerçekleşeceğini bildirmek isteriz.