Genel Sekreterlik

İstanbul Galata Üniversitemizin idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevin yapılmasından ve kontrolünden Rektörlük Makamına karşı sorumlu olan Genel Sekreter; Üniversite idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda görevini yerine getirmektedir.

 

 

Ayfer BERKSAN

Genel Sekreter

 

Arzu KAYA AYDIN

Genel Sekreter Yardımcısı

İzzet SUCU

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Aysun PAŞAHAN

Kurumsal İletişim Daire Başkanı

Hülya TEKGÜL

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Gülşah Demirçe AKBULUT

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Recep AKBULUT

Personel İşleri Daire Başkanı

Durmuş GÜLMEZ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Ali Kemal İBİŞ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Mustafa KABACIK

İdari İşler Müdürü

Seher YILMAZ YAREN

Mali İşler Müdürü

Recep TAVAN

Satın Alma Müdürü

Gaye DURAK

Yazı İşleri Uzmanı