Satın Alma Müdürlüğü

İstanbul Galata Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü, Üniversitenin stratejileri ve politikalarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan tüm satın alma süreçlerini planlar ve bu süreçlerin şeffaf, ekonomik, etkin bir şekilde yerine getirilmesi ile mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefleri doğrultusunda, “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’ne tâbi olarak yürütülmesinden yükümlüdür.

 

İHALELER

 

Ekibimiz

 
Recep TAVAN Satın Alma Müdürü recep.tavan@galata.edu.tr 02129125050 Dahili : 1760
Serdar KENTER Envanter Görevlisi serdar.kenter@galata.edu.tr 02129125050 Dahili : 1761
Merve ÜNVER Satın Alma Uzmanı merve.unver@galata.edu.tr 02129125050 Dahili : 1762